JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO.,LTD.

Contact Us

JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO.,LTD.

Address:No.581, Huancheng South Road, Yichun City, Jiangxi Province

Fax:+86 0795 3274523

Sales phone:+86 0795 3272270

Sales email:jtsales@jiangte.com.cn

After-sales phone:+86 0795 3288595

After-sales email:jtservers@jiangte.com.cn